Ursula Hass

Center director för Digital Cellulose Center på RISE https://digitalcellulosecenter.se/, som är ett Vinnova kompetenscentrum, där grön elektronik, industrinytta och samarbete mellan akademi, industri och institut är i fokus. Har en lång bakgrund inom universitets- och högskolesektorn och erfarenhet av ledaruppdrag inom forskning och utveckling med fokus på samarbeten mellan institut, universitet och industri. 
 
Tel: 0708-600 611
Mail: Ursula.Hass@Ri.se