Föredragshållare

URVAL AV FÖREDRAGSHÅLLARE 1989-2022

 • Tema Ethics & Compliance (2022) Anna Romberg, EVP Legal, Compliance, Governance @ Getinge. Co-funder @ Nordics Business Ethics
 • Haveriutredningar av civila flygplan (2000) Bo-Göran Windoff, Manager Flight Safety, Saab Aircraft AB
 • Våldtäktsbrott och lagstiftningen kopplat till detta brott (2007) Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt
 • Karriär för kvinnor, samt stresshantering (2008) Åsa Nilsonne, professor på Karolinska Institutet och författare, Arne Högberg, konstnär och konsult
 • Affärsutveckling i småföretag (2010) Mats Palin och Jonas Kritz, 21four om affärsdriven verksamhetsutveckling för småföretag
 • Retorik, om förmågan att övertyga på ett trovärdigt sätt (2011) Barbro Fällman, VD Retorikcentrum
 • Kvinnligt ledarskap i Dubai (2011) Michèle Carlsson, NASDAQ OMX. Heba el Sersy, Ericsson
 • Hållbara, marina Karlskrona från dåtid till nutid (2012) Göran Broman, professor i hållbar utveckling, BTH. Ann Dahllöf, kapten
 • Existentiellt ledarskap, Konflikt och problemlösning (2014) Louise Linder, VD, präst, psykoterapeut och sommarpratare. Katarina Graffman, beteendevetare, föreläsare och kursutvecklare ledarskapskurser föräldrar
 • Sömn, kognition och hälsa (2015) John Axelsson, docent, Karolinska institutet
 • Engagemang, mångfald och social integration (2016) Lotta Lundberg, Chef fundraising och näringslivsrelationer, Fryshuset. Dr Jonas Lindström, Lektor i socialt arbete, Södertörns högskola

Föredragshållare – komplett lista januari 2018