Om Evolvera

EVOLVERA är ett nätverk som grundades 1989 av sex kvinnliga akademiker 2-3 år efter examen. Syftet med nätverket var och är fortfarande att stödja den professionella utvecklingen av nätverkets medlemmar, de s.k. VERORNA. Målgruppen för nätverket är kvinnliga akademiker eller kvinnor med motsvarande erfarenheter tillägnade genom yrkesarbete.

EVOLVERA är ett nätverk utan hieraki och med ett minimum av fasta funktioner. I EVOLVERA träffas vi tre gånger per år vid de s.k. EVOLVERAträffarna. Varje träff planeras och genomförs av två VEROR, som åtagit sig uppdraget ca ett år tidigare. Värdskapet för EVOLVERAträffarna roterar mellan VERORNA. Strukturen på träffarna är fri, förutom tre moment som alltid finns med:

1) Arrangemang – ofta en extern föredragshållare. Denna del kan vara öppen även för personer utanför nätverket.

2) Veran runt – en typ av gruppcoachning

3) Möte – formaliapunkter – t ex stadgeändringar, datum för kommande träffar, finns plats för nya VEROR? mm

Idag har EVOLVERA drygt 30 aktiva medlemmar och ca 20 medlemmar medverkar vid varje EVOLVERA-träff