Charlotta Brask

Charlotta ansvarar för stadsplanering, hållbarhet och näringslivsfrågor i Botkyrka kommun. I  uppdraget ingår även kansli, kvalitet och verksamhetsutveckling. Tidigare har Charlotta varit miljöchef och hållbarhetschef i Region Stockholm