Maria Vestgöte

Senior projektledare och verksamhetskonsult främst inom metoder, kompetens och processer för framgångsrika projekt. Maria har varit verksam inom flera branscher, exempelvis flygindustri, säkerhet, bank- och finans, alla i internationella kontexter.

Som assessor för den globala projektledarcertifieringen IPMA – International Project Management Association – är hon väl insatt i internationella ramverk för projektledarkompetens. Uppdragen växlar mellan praktisk projektledning, stöd och utveckling till företags projektledare, projektkontorsverksamhet och utbildning, Verksamheten bedrivs i det egna företaget Vestgöte Projektutveckling AB.

Vestgöte Projektutveckling AB
maria.vestgote@gmail.com
+46 706 257712