Maj-Britt Arhelm

Maj-Britt är en senior Marknads- och Kommunikationschef med mångårig erfarenhet från en lång rad uppdrag i olika branscher och verksamheter. Detta har givit en mångsidighet som sträcker sig från strategiutveckling, styrning och ledning, organisationsöversyn, digitalisering, verksamhetsutveckling till förändringsledning och etablering av nya arbetssätt.