Karin Coster

HR-chef på Miljömärkning Sverige AB.

Tidigare erfarenheter:

  • Administrativ chef och Personalchef på Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) sedan 2011. Ansvarade för IT, ekonomi, registratur, intern service och personalfrågor. Avdelningen bestod av åtta personer. Personalchef på Micasa Fastigheter (2008-2011), Projektledare Kompetensförsörjning på enheten för Säkerhet och Beredskap, Förvaltningsavdelningen, Regeringskansliet (2006-2008), Projektledare på Utvecklingsrådet för projektet Lika möjligheter för kvinnor och män (2005-2006), Personalhandläggare på Riksrevisionen och Riksrevisionsverket (2001-2006)

I rollen som Administrativ chef/Personalchef på SBU ansvarade jag bl a för en verksamhetsövergång och genomförde en stor flytt, som dessutom innebar ett nytt arbetssätt då vi flyttade till öppet kontorslandskap. Ansvarade för rekryteringar, lönerevisioner, upprättande och uppdatering av policyer inom personalområdet m.m. Var även ansvarig för en stor IT-upphandling av helhetsdrift för myndigheten och även av mobiltelefoni. Förutom detta har jag ansvarat för en uppdatering av diariet för att uppfylla nya krav från Riksarkivet.