Hanne Reiler

Säkerhetsstrateg, godkännandefrågor. Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Mer än 20 års erfarenhet av järnväg i Sverige och Danmark. De senare åren i synnerhet säkerhetsfrågor, fordonsgodkännande samt godkännandeprocesser.

https://www.linkedin.com/in/hanne-reiler-198abb20/