Gyda Refslund

Engagerad ledare som gärna bygger ny verksamhet och driver förändringsprocesser.
Har ledarerfarenhet från kundservice, försäljning och affärsutveckling i såväl privata som statliga och kommunala verksamheter. Styrelsearbete från privata och kommunala verksamheter.

Civilekonom (MBA 5 år) från Handelshögskolan Köpenhamn.

Söker nya styrelseuppdrag.

Gyda.refslund@gmail.com

https://se.linkedin.com/in/gyda-refslund-b7686711