Eva Svahn

Målinriktad, affärsmässig, möjlighets- och resultatfokuserad HR-chef. Har över 25 års erfarenhet inom HR både operativt och strategiskt. Är lyhörd och kommunikativ som ledare med fokus på att utveckla såväl organisation, chefer och medarbetare. Trivs bäst i organisationer under stor förändring.

0733434506

eva.svahn@olink.com

www.linkedin.com/in/eva-svahn-0332783