Anna Linusson

VD på Svenskt Vatten – branschorganisation för Sveriges dricksvattenproducenter och avloppsreningsverk. Tidigare VD för Håll Sverige Rent, Miljöchef i Stockholms läns landsting och under 11 år dessförinnan miljö- och hållbarhetskonsult samt marknadsansvarig på Kemi&Miljö.