Ann Larsson

Ledare med erfarenhet av affärsplanearbete, strategisk styrning, målstyrning, produktstyrning, affärsprocesser och produktionsteknisk utveckling.

Arbetar inom Saabs Affärsområde Aeronautics på strategistaben med fokus på strategiska planer och beslut inkl produktbeslut. 

Tel 0734-18 45 99

ann.larsson@saabgroup.com